Happy Gudi Padawa Marathi New Year - AlkasEnterprises
Happy Gudi Padawa Marathi New Year - AlkasEnterprises

Happy Gudi Padwa | Marathi New Year | Alkas LED

एक नवीन आशा, एक नवीन सुरुवात, एक नवीन स्वप्न उलगडण्याची वाट पाहत आहे. हे नवीन वर्ष तुम्हाला लाखो आनंदाचे जावो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!

गुढीपाडवा म्हणजे स्वप्नांची, आशांची आणि आनंदाची नवी सुरुवात. हे अद्भुत वर्ष तुमच्यासाठी यश, आश्चर्य आणि आनंद घेऊन येवो. गुढीपाडवा खूप मोठा जावो!

गुढीपाडव्याचा सण तुम्हाला भाग्य, यश आणि आनंद घेऊन येवो. तुमची सर्व स्वप्ने पूर्ण होवोत. तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!

A new hope, a new beginning, a new dream is waiting to unfold. May this New Year bring your way millions of joys. Happy Gudi Padwa!

Gudi Padwa is a new beginning of dreams, hopes and happiness. May this wonderful year bring success, surprises, and happiness to you. Have a great Gudi Padwa!

May the festival of Gudi Padwa bring you luck, success and happiness. May all your dreams come true. Best wishes to you and your family. Happy Gudi Padwa!

Leave a Reply